Po NieKongresie…

niekongres 1

Tak pracowaliśmy w czasie Niekongresu.

 

Ogromne podziękowania kierujemy do naszego partnera i współorganizatora spotkań – Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, a szczególnie  p. Anny Woźniak, która prowadziła pracę w grupach dyskusyjnych. Wnioski z naszych dyskusji zostały przekazane organizatorom  Nie Kongresu.

 

Serdeczne podziękowania kierujemy także do Wójta Gminy Mykanów, który objął wydarzenie patronatem. Dziękujemy za udostępnieniu nam gminnego łącza internetowego i sali na spotkanie w ostatnim dniu NieKongresu.

 

Mamy nadzieję, że NieKongres to początek, a dyskusje nad animacją kultury będą dalej trwać w regionach, w mniejszych i większych ośrodkach. Że regionalne NieKongresy staną się platformą współpracy między instytucjami kultury, niezależnymi animatorami, lokalnymi twórcami, artystami,  placówkami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, samorządem i podmiotami biznesowymi.

Potrzebna nam jest nam rozmowa i współpraca.

 

Zapis transmisji NieKongresu dostęny jest na stronie: http://new.livestream.com/accounts/5300146/events/2815379

niekongres2

Komentarze są wyłączone.