Zespół Mykanowianki

 

Zespół istnieje od 1986 roku. Tworzą go utalentowane wokalnie mieszkanki Mykanowa, które w swoim repertuarze mają kilkadziesiąt pieśni i piosenek ludowych, pieśni adwentowe, kolędy i pastorałki oraz pieśni żałobne. Zespół wielokrotnie występował na imprezach o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i międzynarodowym osiągając znaczne sukcesy.

Obecnie działalność zespołu została zawieszona.

Ostatni skład zespołu:

  • Krystyna Brewczyńska
  • Kamilla Ciura
  • Krystyna Chybińska
  • Adela Janas
  • Mieczysława Pala
  • Elżbieta Sobolak
  • Barbara Stefańska

Występy zespołu „Mykanowianki” w 2008r i 2009r:

– 15.06.2008r. – udział w warsztatach dla instruktorów biorących udział w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych ”WICI”
– 20.07.2008r. – na VIII Pikniku Rodzinnym „Żyj Kolorowo” w Mykanowie

– 14.12.2008r. – udział w I Regionalnym Przeglądzie Ludowych Zespołów Kół Gospodyń

Wiejskich w Myszkowie

– 09.01.2009r. – występ na spotkaniu świąteczno-noworocznym UG Mykanów.

Sukcesy zespołu „Mykanowianki” w 2008r:
– 06.03.2008r. – I miejsce w XX Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych
GOK Mykanów
– 01.05.2008 r. – III miejsce w XV Jubileuszowym Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów
Regionalnych „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach
– 01.06.2008 r. – wyróżnienie w XXIX Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów
Folklorystycznych „WICI” 2008 w Chorzowie
– 24.10.2008r. – III miejsce na IX Jurajskim Festiwalu Folklorystycznym w Kłobucku

Lata 2006-2007

– I miejsce w XXVIII Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „WICI – 2007”
w Chorzowie, a także I miejsce Małgorzaty Szostek w kategorii śpiewaków ludowych.
– I miejsce w XVIII, XIX Gminnym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych
– III miejsce w XIII Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” –
Zebrzydowice 2007, a także I miejsce w kategorii solistów dla Małgorzaty Szostek.
– wyróżnienie w XIII Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” – Zebrzydowice 2006
– II miejsce w XXVII Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „Wici 2006” w Chorzowie
– występ w koncercie laureatów XXVII Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych „WICI 2006” w Chorzowie
– występ połączonych zespołów „Mykanowianki”, „Borowianki” i kapeli „Rybnianie” na VII Dożynkach Województwa Śląskiego w Mykanowie
– II miejsce za wieniec dożynkowy na VII Wojewódzkich Dożynkach Województwa Śląskiego
w Mykanowie
– I miejsce na VIII Jurajskim Festiwalu Folklorystycznym w Kłobucku
– I miejsce dla solistki zespołu Małgorzaty Szostek na VIII Jurajskim Festiwalu Folklorystycznym w Kłobucku
– występ zespołu i solistki w koncercie laureatów VIII Jurajskiego Festiwali Folklorystycznego
w filharmonii w Częstochowie.

Pozostałe lata

– Występ na XXXIX Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.
– Wyróżnienie w XXVI Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „WICI 2005” w Chorzowie (pieśni ludowe)
– II miejsce w XII Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos”, Zebrzydowice 2005 (pieśni ludowe)
– III miejsce w XI Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos”, Zebrzydowice 2004 (pieśni ludowe)
– III miejsce w XXV Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „WICI 2004” w Chorzowie (pieśni ludowe)
– III miejsce na Powiatowych Dożynkach 12 września 2004 r. w Koniecpolu (pieśni dożynkowe)
– II miejsce w VI Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniora „ ARS’94”

–Bydgoszcz 1994r.- Występ na XXXIX Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.

Dodaj komentarz