Zespół śpiewaczo – obrzędowy „Borowianki”

Zespół śpiewaczo – obrzędowy „Borowianki” powstał 11 maja w 1985 roku. Założycielką i pierwszym kierownikiem zespołu była Wanda Laskowska. Po raz pierwszy Panie wystąpiły 26 maja 1985 r. podczas uroczystości Święta Ludowego w Lubojnie.

Obecnie kierownikiem zespołu jest Stanisława Kopcik, a w skład zespołu wchodzą: Zofia Auguściak, Marianna Grabińska, Teodozja Gieroń, Janina Karoń, Helena Nowak, Regina Szumlas, Irena Wala, Teresa Worwąg.

Wcześniej w zespole śpiewały: Janina Reterska, Genowefa Barczyk, Halina Leciak, Krystyna Surlej, Małgorzata Białas, Stefania Klekot, Renata Drzastwa, Helena Marchewka, Janina Cebula, Pelagia Garus, Wanda Sapała, Barbara Suliga, Janina Kozieł, Małgorzata Jassak, Maria Ociepa i Teofil Kozioł oraz Joanna Rospondek,  Wanda Laskowska, Maria Bilińska i Janina Gałkowska, których już nie ma wśród nas.

W 2015 roku obchodził Jubileusz 30 – lecia działalności artystycznej.

Za swą długoletnią działalność kulturalną został uhonorowany Statuetką Starosty Częstochowskiego w kategorii Kultura w 2015 r., a w 2012 r. Zespół śpiewaczo – obrzędowy „Borowianki”  został laureatem i otrzymał Statuetkę w konkursie „Lider Razem na wyżyny”

W swoim repertuarze zespół posiada stare piosenki i pieśni ludowe, stare  pieśni kościelne,  pogrzebowe, pątnicze, kolędy i wiele innych, oraz zwyczaje ludowe z regionu częstochowskiego: „Ostatni różaniec”, „Wicie wieńca na dożynki kościelne”, „Ostatkowe przebierańcy”, „Siekarki”.

Teksty do przedstawianych zwyczajów ludowych piszą członkinie zespołu wykorzystując ustne przekazy najstarszych mieszkańców.

Dzięki znajomości i kultywowaniu regionalnych tradycji i obrzędów, „Borowianki” osiągają liczne sukcesy i uznanie dla swojej działalności artystycznej, są laureatkami wielu znaczących przeglądów i festiwali o randze powiatowej, wojewódzkiej i międzynarodowej:

Sukcesy zespołu „Borowianki w 2015 r.

– 01.05.2015 r. – udział w XXII Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych
„ZŁOTY KŁOS” Euro-Folklor 2015 w Zebrzydowicach

– 18.10.2015 r. – I miejsce w Jurajskim Przeglądzie Zespołów Ludowych „Obrzędy, zwyczaje i tradycje”  w  Koziegłowach

Sukcesy zespołu „Borowianki” w 2014 r.

– 26.03.2014 r. – występ podczas Międzynarodowego Dnia Teatru w siedzibie  Zespołu Śląsk w Koszęcinie

– 01.05.2014 r. – III miejsce w XXI Międzynarodowym Przeglądzie  Zespołów
Regionalnych „ZŁOTY KŁOS” Euro-Folklor 2014 w Zebrzydowicach

– 24.05.2014 r. – wyróżnienie w Konfrontacjach teatralnych w Mykanowie

– 29.06.2014 r. – udział w Ogólnopolski Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym

Sukcesy zespołu „Borowianki” w 2013 r.

– 24.03.2013 r. – wyróżnienie w konkursie „Na Kłomnickim Jarmarku” w Kłomnicach

– 01.05.2013 r. – wyróżnienie w Jubileuszowym XX Międzynarodowym Przeglądzie  Zespołów Regionalnych „ZŁOTY KŁOS” Euro-Folklor 2013 w Zebrzydowicach

– 20.10.2013 r. – II miejsce w Jurajskim Przeglądzie Zespołów Ludowych „Obrzędy, Zwyczaje, Tradycje” w Koziegłowach

– 15.12.2013 r. – udział w imprezie Bożonarodzeniowej „Zachowajmy nasze tradycje” w Rędzinach

Sukcesy zespołu „Borowianki” w 2012 r.

– 01.05.2012 r. – II miejsce w Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów
Regionalnych „Złoty Kłos” Euro – Folklor  w Zebrzydowicach

– 20.05.2012 r. – udział w XXXI  Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych WICI – 2010 w Chorzowie

– 15.09.2012 r. – wyróżnienie w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Ludowych i Śpiewaków w Pawłowicach

– 21.10.2012 r. – III miejsce w Jurajskim Festiwalu Folklorystycznym w Częstochowie

– 17.06.2012 r. – przygotowanie i występ na „Biesiadzie z Borowiankami” w Borownie

– 26.06.2012 r. – przedstawienie zwyczaju ludowego „Pierzajki” na podsumowaniu projektu „Pierzajki”

– 19.08.2012 r. – udział w Dożynkach Powiatowych w Konopiskach

– 08.12.2012 r. – udział w finale Jurajskiego Festiwalu Folklorystycznego w Cz-wie

 

Sukcesy zespołu „Borowianki” w 2011 r:

– 05.03.2011 r. – 50-lecie pożycia małżeńskiego par z gminy Mykanów „Złote Gody” GOK Mykanów

– 02.05.2011 r. – udział w XVIII Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach

– 08.05.2011 r. – udział w XXXII Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych WICI – 2011 w Chorzowie

– 05.06.2011 r. – występ na Jubileuszu 60-lecia Klubu Sportowego w Mykanowie połączonego z Festynem Szkolnym z okazji Dnia Dziecka

– 10.09.2011r. – udział w Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych z okazji „Festiwalu Firan” Polontex Częstochowa

– 17.12.2011r. – prezentacja stołu wigilijnego podczas imprezy Bożonarodzeniowej „Pamiętajmy o Tradycji” w Rędzinach

Sukcesy zespołu „Borowianki” w 2010 r.

– 01.05.2010 r. – Wyróżnienie w XVII Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów
Regionalnych „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach

– 30.05.2010 r. – I miejsce w XXXI Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych WICI – 2010 w Chorzowie

– 23.10.2010 r. – II miejsce w Jurajskim Festiwalu Folklorystycznym w Kłobucku

– 08.01.2010r. – Konferencja prasowa – inauguracja uroczystości związanych z jubileuszem „30 lat minęło …”

– 26.01.2010 r. i 09.02.2010 r. – udział w dniach otwartych Gminnego Ośrodka Kultury

– 25.04.2010 r./ 16.05.2010 r./ 13.06.2010 r. /- Spektakl muzyczno – taneczny „30 lat minęło…” – Jubileusz 30- lecia Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie

– 22.08.2010 r. – Powiatowe Dożynki w Starej Hucie

Pozostałe sukcesy:

– Grand Prix V Jurajskiego Przeglądu Zespołów Ludowych, „Obrzędy, Zwyczaje, Tradycje” w Koniecpolu – 2001r.

–  II miejsce w XXIII Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „WICI`2002” w Chorzowie – 2002 r.

–  Udział w X Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniora „ARS`2002” w Bydgoszczy  – 2002r.

– Udział w XVIII Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Bukowinie Tatrzańskiej ( wypis z protokółu jury sejmiku- „Widowisko ascetyczne, dostojne, niepowtarzalne w klimacie i nastroju….” – ….ze swoim tematem i atmosferą na długo pozostanie w pamięci widza”).

– I miejsce w X Jubileuszowym Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych  „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach – 2003r. (obrzęd „Ostatni różaniec”)

– I miejsce w XXIV, XXV, XXVI Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „WICI” w Chorzowie – 2003 – 2005r. (pieśni)

– I miejsce w VIII Przeglądzie Widowisk Obrzędowych w Katowicach – Szopienicach – 2003r. (obrzęd „Ostatni różaniec”)

– III miejsce w VI Jurajskim Przeglądzie Zespołów Ludowych „Obrzędy, zwyczaje, tradycje” w Koniecpolu – 2003r. (obrzęd „Wicie wieńca na dożynki kościelne”)

– II miejsce w XI Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach – 2004r. (obrzęd „Wicie wieńca na dożynki kościelne”)

– Wyróżnienie na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu  Dolnym – 2004r. (pieśni żałobne)

 

Działalność zespołu podtrzymuje odchodzące w zapomnienie zwyczaje naszych przodków prezentując je  nowym pokoleniom, ze względu na zanikanie niektórych gatunków folkloru zespół w swoim repertuarze umieścił pieśni obrzędowe z okresu Bożego Narodzenia, Wielkanocy jak również pielgrzymkowe.

W 2012 r. z okazji obchodzonego jubileuszu 27-lecia działalności artystycznej Panie z zespołu zorganizowały w swojej miejscowości „Biesiadę z Borowiankami”, podczas której zaprezentowały wystawę starych przedmiotów używanych dawniej na wsi w skład, której weszły: krosna, żarna, praska do sera, masielnica i wiele innych oraz przedstawiły  obrzęd „Siekarki”.  Natomiast wszyscy uczestnicy biesiady mogli skosztować dań w staropolskim stylu, przygotowanych przez Panie z zespołu.

Stanowi ważne ogniwo w życiu kulturalnym, kultywuje i przedstawia własny dorobek artystyczny. Zdobywając czołowe miejsca potwierdza wysoki kunszt artystyczny.