Kapela Ludowa „Rybnianie”

Kapela Ludowa „Rybnianie”

Inicjatorami i założycielami kapeli był Jan Marchewka z Mykanowa oraz Tadeusz Frankiewicz i Wiktor Hutny z Rybnej. Pierwszy raz kapela zagrała w 1975 r. na dożynkach w Rybnej. W pierwszym składzie kapeli grali:
Tadeusz Frankiewicz z Rybnej (harmonia)
Wiktor Hutny z Rybnej (skrzypce)
Henryk Kielan z Cykarzewa Starego (skrzypce)
Józef Bożek z Kocina Starego (kontrabas)
Antoni Wieczorek (bęben) z Rybnej
Apolonia Grzywińska (śpiew)

Na sukcesy kapeli złożyła się praca wielu ludzi, którzy na przestrzeni ponad czterdziestu lat tworzyli jej obraz artystyczny w osobach obecnych i byłych jej członków. Z czasem do kapeli dołączyli p. Zdzisław Łyko (bęben) z Broniszewa Starego, p. Jan Cichoń (skrzypce) z Cykarzewa Starego i p. Stanisław Kęsik (kontrabas) z Cykarzewa Starego. Po śmierci p. Henryka Kielana do kapeli dołączył jego brat p. Jerzy Kielan (skrzypce) z Cykarzewa Starego. Skład kapeli wówczas przedstawiał się następująco: Tadeusz Frankiewicz (akordeon), Jerzy Kielan (skrzypce), Jan Cichoń (skrzypce), Stanisław Kęsik (kontrabas), Zdzisław Łyko (bęben).
W 2006 roku kapela poniosła ogromną stratę. Zmarł jej założyciel Tadeusz Frankiewicz – wybitny muzyk, a w 2007 roku odszedł od nas kolejny członek kapeli Jan Cichoń.

Obecny skład tworzą:
Jerzy Kielan ze Starego Cykarzewa (skrzypce)
Łukasz Frankiewicz z Rybnej (kontrabas)
Edward Skrzypczyk z Białej (akordeon)
Marek Kozioł z Mykanowa (bęben)

Kapela wielokrotnie była wyróżniana i nagradzana w przeglądach i festiwalach. Jej działalność artystyczna została uhonorowana Nagrodą Wojewody i Starosty Częstochowskiego (dwukrotnie) i Wójta Gminy Mykanów. W styczniu 2005 roku dwaj członkowie kapeli – Jan Cichoń i Jerzy Kielan zostali uhonorowani odznakami Ministra Kultury „Zasłużony działacz kultury”
Wielokrotnie występowała na imprezach gminnych, wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych. Koncertowała wspólnie z kapelą góralską „Trebunie –Tutki” i zespołem Pośpieszalskich.
W latach 1992, 1993, 1997 reprezentowała byłe województwo częstochowskie, a w 2002 i 2003r. województwo śląskie na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. W 2002r. w kategorii „Mistrz i uczeń” T. Frankiewicz z wnuczkiem Łukaszem otrzymali wyróżnienie, a w 2005r.
Tadeusz Frankiewicz jako instrumentalista na skrzypcach zdobył III miejsce. W 2008 i w 2013 roku na festiwalu w Kazimierzu Dolnym jako instrumentalista skrzypek występował Jerzy Kielan.
Repertuar kapeli to : oberki, polki, polki-galopki, mazury, sztajerki.
Kapela Ludowa „Rybnianie” była i jest bardzo ceniona przez koneserów i miłośników muzyki ludowej.

Sukcesy kapeli w 2015r:
– 01.05.2015 r. – I miejsce w XXII Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów
Regionalnych „ZŁOTY KŁOS” Euro-Folklor 2015 w Zebrzydowicach
W 2015 r. została wydana płyta z nagraniami utworów ludowych w wykonaniu Kapeli Ludowej „Rybnianie”.
Sukcesy kapeli w 2014r:
– 01.05.2014 r. – III miejsce w XXI Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów
Regionalnych „ZŁOTY KŁOS” Euro-Folklor 2013 w Zebrzydowicach

Sukcesy solisty instrumentalisty na skrzypcach p. Jerzego Kielana
– 01.05.2014 r. – Nagroda w XXI Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów
Regionalnych „Złoty Kłos” Euro – Folklor w Zebrzydowicach
Sukcesy kapeli w 2013r:
– 01.05.2013 r. – I miejsce w Jubileuszowym XX Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów
Regionalnych „ZŁOTY KŁOS” Euro-Folklor 2013 w Zebrzydowicach

Sukcesy solisty instrumentalisty na skrzypcach p. Jerzego Kielana
– 01.05.2013 r. – III miejsce Jubileuszowym XX Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów
Regionalnych „Złoty Kłos” Euro – Folklor w Zebrzydowicach
28 – 30.06.2013 r. – udział Jerzego Kielana w 47 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków
Ludowych w Kazimierzu Dolnym

Sukcesy kapeli w 2012r.
– 01.05.2012r. – I miejsce w Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów
Regionalnych „Złoty Kłos” Euro – Folklor w Zebrzydowicach
– 20.05.2012r. – II miejsce w XXXIII Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów
Folklorystycznych WICI 2012 w Chorzowie
21.10.2012 r. – I miejsce w Jurajskim Festiwalu Folklorystycznym

Sukcesy solisty instrumentalisty na skrzypcach p. Jerzego Kielana
– 01.05.2012 r. – I miejsce w Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów
Regionalnych „Złoty Kłos” Euro – Folklor w Zebrzydowicach
– 20.05.2012r. – II miejsce w XXXIII Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów
Folklorystycznych WICI 2012 w Chorzowie
21.10.2012 r. – I miejsce w Jurajskim Festiwalu Folklorystycznym
23.10.2010r. – I miejsce w Jurajskim
Sukcesy kapeli w 2011r.
– 02.05.2011r. – III miejsce w XVIII Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów
Regionalnych „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach
– 08.05.2011r. – I miejsce w XXXII Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów
Folklorystycznych WICI 2011 w Chorzowie
– 14.12.2011r. – kapela została laureatem i otrzymała statuetkę w konkursie „Lider Razem na Wyżyny”

Sukcesy solisty instrumentalisty na skrzypcach p. Jerzego Kielana
– 02.05.2011 r. – II miejsce na XVIII Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych
„Złoty Kłos” w Zebrzydowicach

Sukcesy kapeli w 2010r.
– 01.05.2010r. – wyróżnienie w XVII Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów
Regionalnych „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach
– 30.05.2010r. – wyróżnienie na XXXI Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów
Folklorystycznych WICI 2010 w Chorzowie
– 23.10.2010 r. – II miejsce w Jurajskim Festiwalu Folklorystycznym w Kłobucku

Sukcesy solisty instrumentalisty na skrzypcach p. Jerzego Kielana
– 01.05.2010 r. – Wyróżnienie na XVII Międzynarodowym Przeglądzie
Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach
– 30.05.2010r. – nagroda indywidualna na XXXI Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów
Folklorystycznych WICI 2010 w Chorzowie
– 23.10.2010r. – I miejsce w Jurajskim Festiwalu Folklorystycznym w Kłobuck

Pozostałe sukcesy Kapeli to:
– II miejsce w 2000r. i I miejsce w latach 2001-2005 w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów
Folklorystycznych Województwa Śląskiego „Wici” w Chorzowie.
– I miejsce w X, XI i XIII (lata 2003-2006) Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach.
– I miejsce w XXVI Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych Województwa Śląskiego „Wici 2005” w Chorzowie, III miejsce w X Ogólnopolskim Przeglądzie Ruchu Seniora ARS 2002 w Bydgoszczy.