Misja i Wizja

Misją Gminnego Ośrodka Kultury jest :

W przekonaniu, że każdy mieszkaniec jest równoprawnym członkiem społeczności, dążymy do jej integracji i zrównoważonego rozwoju, czerpiąc inspiracje z tradycji i nowoczesności

Wizja Gminnego Ośrodka Kultury jest :

Mamy marzenie o domu kultury, który obejmuje swoim zasięgiem nie budynek, a gminę; którego współtworzą zarówno pracownicy jak i mieszkańcy; który przypominając o tradycji, odważnie czerpie z nowoczesności.
Mamy marzenie o animatorach, którzy planują i realizują działania społeczno – kulturalne razem z mieszkańcami; którzy wspólnie z mieszkańcami cieszą się z ich efektów; których działania są jak telewizja – w zasięgu ręki.
Mamy marzenie o wspólnym dojrzewaniu – dzieleniu się wiedzą, doświadczeniem i mądrością. O satysfakcji z wspólnie podejmowanych wysiłków, o wspólnie przeżywanej radości. Chcemy to ziścić.