Nauka tańca ludowego

 

Instruktor  Łukasz Rudzki

Zajęcia z tańca ludowego:

Wtorek – godz. 16:00 – 17:30

Czwartek – godz. 17:00 – 18:30

W Domu Ludowym w Wierzchowisku, ul. Długa 135

Taniec Ludowy

Zakres zajęć:

  • wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej, ożywienie i popularyzacja zanikających lokalnych tradycji
  • nabywanie umiejętności wykonywania podstawowych kroków i figur podczas układów tanecznych
  • wyrabianie u dzieci poczucia rytmu i słuchu
  • kształcenie sprawności ruchowej u dzieci
  • rozwijanie u dzieci ich indywidualnych zdolności fizycznych oraz tanecznych
  • poznawanie strojów ludowych z różnych regionów Polski.

Zajęcia prowadzone są od lutego 2015 r. przez p. Łukasza Rudzkiego

Projekt skierowany jest do dzieci, które już od najmłodszych lat chcą zapoznawać się z polską taneczną tradycją ludową.

Występy grup tańca ludowego:

  • na festynie Przedszkola w Mykanowie
  • na dniu Babci i Dziaka w szkole w Wierzchowisku
  • na dniu Babci i Dziaka w szkole w Mykanowie