Biblioteki Szkolno – Publiczne na terenie Gminy Mykanów

Biblioteka Szkolno - Publiczna  w
Szkole Podstawowej w Starym Broniszewie
 ul. Kwiatowa 28

 

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
16:00-19:00
nieczynna
nieczynna
16:00-19:00
nieczynna

Opiekunek biblioteki Pani Katarzyna Zbień.

Biblioteka Szkolno - Publiczna  w
 Zespole Szkolno Przedszkolnym W Borownie
 ul. Armii Ludowej 6/8
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
nieczynna
15:00-18:00
nieczynna
15:00-18:00
nieczynna

Opiekunek biblioteki Pani Weronika Jacyk.

Biblioteka Szkolno - Publiczna  w
 Zespole Szkół w Czarnym Lesie
 ul. Szkolna 6
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
15:00-18:00
nieczynna
15:00-18:00
nieczynna
nieczynna

Opiekunek biblioteki Pani Jadwiga Siwek.