EDEN


Główne cele programu: zrównoważony rozwój społeczności sołectw na obszarze działania LGD „Razem na wyżyny” w oparciu o potencjał sołectw i ich mieszkańców.
Budowa zintegrowanego społeczeństwa obywatelskiego.

Program EDEN
to cztery projekty edukacyjno – aktywizujące

 


EDUKACJA animatorów do pracy społeczno – kulturalnej z mieszkańcami sołectw
Animator społeczny kagankiem rozwoju sołectwa


DIAGNOZA zasobów i potencjałów sołectw metodą „badanie przez działanie”
Mapa Zasobów i Potrzeb pierwszym krokiem rozwoju sołectwa


EDUKACJA liderów sołectw do pracy społeczno – kulturalnej z mieszkańcami sołectw
Lider społeczny kagankiem rozwoju sołectwa


NOWA aktywność sołectwa
Wspólnie możemy więcej, lepiej, taniej


Etap 1 – EDUKACJA animatorów do pracy społeczno – kulturalnej z mieszkańcami sołectw


ANIMATOR SPOŁECZNY KAGANKIEM ROZWOJU SOŁECTWA CYKL WARSZTATÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH ANIMATORÓW DO PRACY W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ – to projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.Cel projektu:

zwiększenie aktywności i wykorzystanie potencjału sołectw poprzez podniesienie kwalifikacji animatorów społecznych z terenu LGD „Razem na wyżyny”

Realizacja projektu:

I. Wrzesień 2010 – Styczeń 2011

– Cykl pięciu 2-dniowych warsztatów.
Podczas warsztatów animatorzy zapoznali się z teoretycznymi podstawami animacji społecznej i ich praktycznym zastosowaniem: dynamika procesów w grupie, komunikacja społeczna, cechy animatora i jego rola, rozpoznawanie problemów i potrzeb oraz tworzenie projektów.
– W I etapie projektu uczestniczyło 21 animatorów z terenu LGD „Razem na wyżyny”, z których 12 zostało zakwalifikowanych do II etapu

II. Luty -Czerwiec 2011

– Cykl trzech 2-dniowych spotkań/warsztatów
– 3 wizyty studyjne w sołectwach objętych projektem Lubojenka, Wierzchowisko, Radostków Wieś i Kolonia w gminie Mykanów, Widzów w gminie Kruszyna, Zawada w gminie Kłomnice, Dąbrowa Zielona w gminie Dąbrowa Zielona.
– Zebranie materiałów i opracowanie przez animatorów krótkich charakterystyk sołectw (Fotografia sołectwa – zasoby i aktywność)

III. 28 czerwca 2011

– Konferencja ewaluacyjna – spotkanie podsumowujące projekt
Efektem realizacji projektu jest:
– Grupa 21 przeszkolonych animatorów, przygotowanych do pracy ze społecznością lokalną
– 12 animatorów, którzy pracują ze społecznościami sołectw w ramach projektu
– 6 „Fotografii sołectwa” przygotowanych przez animatorów

 

 

 

Dla animatorów była to okazja poznania własnego potencjału jak również możliwości jakie daje współpraca z różnymi środowiskami. Oto kilka wypowiedzi uczestników projektu:
„Poznałem nie tylko swoje możliwości ale też bogactwo różnych umiejętności i wartości tkwiących w ludziach, którzy mnie otaczają”
„Mocną stroną początkowego etapu projektu była możliwość nawiązania wielu cennych kontaktów i znajomości. Nawiązane w sprzyjających warunkach procentują do dziś w mojej pracy jako animatora”.
„Zrozumienie wielu mechanizmów determinujących rozwój sołectwa, docieranie do sedna problemów sołectwa, a nie skupianie się na powierzchownych objawach, ułatwi mi dalszą pracę animacyjną.”
ANIMATOR SPOŁECZNY KAGANKIEM ROZWOJU SOŁECTWA
to projekt realizowany na terenie partnerstwa LGD „Razem na wyżyny” w gramach programu „EDEN – od animacji do partycypacji mieszkańców sołectw”


Etap 2 – DIAGNOZA zasobów i potencjałów sołectw metodą „badanie przez działanie”


Dodaj komentarz