Częstochowski Węzeł Aktywności

 

Prowadzenie badań i organizowanie refleksji wokół Częstochowskiego Węzła Aktywności odbywało się od maja do października 2008 roku  w ramach  programu Aktywne Społeczności PL. Program ten, od kilku lat prowadzony przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, zakłada śledzenie procesów powstawania kapitału społecznego grup i środowisk lokalnych. Dotychczas najwięcej uwagi w ramach programu poświęcano promocji aktywności lokalnej w najróżniejszych jej przejawach. Kontakt z wieloma animatorami i inicjatywami aktywizacyjnymi dostarczył nam wielu ciekawych spostrzeżeń i refleksji.

 

Diagnoza Węzła Częstochowskiego – całość

Dodaj komentarz