Pasjonada – o projekcie


Geneza projektu:

– GOK coraz częściej wychodzi z działaniami do sołectw i wspólnie z ich mieszkańcami realizuje projekty, które rozwijają miejscowości i ich mieszkańców,
– posiadamy (sołectwa) zasoby i potencjał, które słabo są wykorzystane, a w tym projekcje chcemy wykorzystać
– zasoby i potencjał pasjonatów i społeczników – zgłaszana przez mieszkańców potrzeba organizacji gminnego wydarzenia plenerowego
– otwarcie gminnego targowiska w Mykanowie

 

Po co chcemy realizować ten projekt?

– Integracja i aktywizacja mieszkańców Gminy Mykanów wokół ich pasji i aktywności społecznej
– Odkrywanie i rozwój zainteresowań, pasji, aktywności społecznej mieszkańców Gminy Mykanów
– Wzmocnienie i promocja aktywności pasjonatów, hobbystów i ludzi/środowisk aktywnych.
– Promocja produktów lokalnych

 

Termin realizacji projektu :

styczeń/wrzesień 2014 r.

 

Adresacji projektu :

mieszkańcy Gminy Mykanów

 

Działania przewidziane w projekcie:

– Spotkania GOK-u (lider projektu) z partnerami projektu (Gmina Mykanów, JOWES ZMW, GOPS, Stowarzyszenie Towarzystwo Pozytywnej Edukacji, Spółdzielnia Socjalna „Pakt”)
– ustalenie wspólnego celu/celów projektu i działań jakie będą realizować oraz rezultatów jakie chcemy osiągnąć. Podział zadań i obowiązków. Realizacja grudzień 2013 – luty 2014.
– Rozpoznanie środowiska pasjonatów i osób aktywnych społecznie. Spotkania informacyjno – integrujące środowiska pasjonatów, hobbystów, społeczników. Zaplanowanie działań/aktywności grup, które wspólnie będziemy realizować w ramach trzeciego kroku. Planujemy spotkać się między innymi z sołtysami, lokalnymi pasjonatami historii i kolekcjonerami, wędkarzami, osobami zajmującymi się rękodziełem, hodowcami gołębi, ptaków i koni oraz zwierząt egzotycznych, pszczelarzami, sportowcami, osobami z OSP, organizacjami pozarządowymi i osobami aktywnymi społecznie, myśliwymi, pozostałymi pasjonatami i hobbistami nie wymienionymi w powyższych grupach. Realizacja styczeń – marzec.
– Organizacja różnych przedsięwzięć/aktywności grup, (warsztaty, pokazy, konkursy, itp.) których celem będzie odkrywanie, poznawanie, doświadczanie, różnych pasji przez mieszkańców gminy i zachęcanie ich do realizacji własnych pasji oraz wzmacniających i organizujących grupę. Realizacja kwiecień – czerwiec.
– Przygotowanie i zaprezentowanie w formie jarmarku mieszkańcom gminy (i nie tylko), pasji i aktywności mieszkańców gminy Mykanów. Przygotowanie i realizacja przedsięwzięcia plenerowego „Jarmark pasji i aktywności mieszkańców Gminy Mykanów”. Realizacja lipiec – sierpień.
– Ewaluacja, rozliczenie i podsumowanie projektu oraz wyznaczenie dalszego wykorzystania/spożytkowania powstałego potencjału. Realizacja wrzesień.

 

Co chcemy osiągnąć realizując ten projekt?

– Wzrost współpracy z pasjonatami i osobami aktywnymi
– Lepsza współpraca i wzrost aktywności mieszkańców gminy wokół różnych pasji, hobby, zainteresowań
– Lepsza integracja i współpraca środowiska/środowisk pasjonatów, hobbystów i ludzi aktywnych społecznie, organizowanie się ich w grupy zainteresowań/stowarzyszenia
– Pokazywanie mieszkańcom gminy potencjału pasjonatów i społeczników
– Odkrycie nowych/jeszcze nieznanych pasjonatów i ich pasji oraz społeczników i ich aktywności
– Zachęcenie mieszkańców do realizacji swoich pasji, hobby i wzrost liczby osób realizujących swoje zainteresowania
– Dowartościowanie i wzmocnienie aktywności pasjonatów, hobbystów i ludzi/środowisk aktywnych na rzecz mieszkańców gminy
– Wydarzenie plenerowe – „Jarmark pasji i aktywności mieszkańców Gminy Mykanów”
– Publikacja o pasjach i aktywności mieszkańców Gminy Mykanów

 

Organizatorzy projektu:

GOK, Gmina Mykanów, JOWES, Stowarzyszenie Towarzystwo Pozytywnej Edukacji z Borowna, GOPS, ZMW – Mykanów, Spółdzielnia Socjalna „Pakt”

Dodaj komentarz