Konfrontacje Teatralne

Zapraszamy do oglądania zmagań grup teatralnych – Konfrontacje Teatralne
24 maja 2014 r. o godz. 10.00
Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie

Program Konfrontacji Teatralnych

plakat_Konfrontacje

Konkurs obejmuje spektakle teatralne o dowolnej tematyce i różnorodnym charakterze  oraz spektakle obrzędowe.

Konkurs odbędzie się 24 maja (sobota) 2014 roku od godz. 10.00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie, ul. Samorządowa 1A.

Termin zgłoszeń upływa 5 maja 2014 r.

Do pobrania: REGULAMINKARTA ZGŁOSZEŃ

Konfrontacje Teatralne realizowane są w ramach projektu: „Organizacja przedsięwzięć z zakresu teatru amatorskiego – Konfrontacje teatralne, wydanie publikacji, seminarium podsumowujące”, dofinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – Leader. Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dodaj komentarz