DK+ Zaproś nas do siebie – już wkrótce!

unnamedZapraszamy na bezpłatny cykl szkoleń organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury w ramach projektu „DK+ Zaproś nas do siebie”. Celem szkoleń jest dostarczenie wiedzy, umiejętności i motywacji do podejmowania działań w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej i budowania kapitału społecznego w oparciu o lokalne tradycje oraz skuteczne pozyskiwanie funduszy na działalność kulturalną.


Kto może wziąć udział w szkoleniu?

  • pracownicy instytucji kultury, animatorzy
  • pracownicy wydziałów kultury samorządu terytorialnego
  • pracownicy placówek oświatowych
  • przedstawiciele NGO
  • przedstawiciele biznesu
  • reprezentanci innych podmiotów działających w sektorze kultury

Tematy oraz terminy szkoleń:

  1. Budowanie wizerunku instytucji kultury i warunki dobrej komunikacji, termin 20-21 października, miejsce – GOK Kłomnice
  2. Sponsoring – kontakt z przedstawicielami biznesu, przygotowanie oferty i umowy sponsorskiej, narzędzia marketingowe i komunikacyjne w relacji z biznesem, termin 27-28 października, miejsce – GOK Rędziny
  3. Budowa kapitału społecznego w oparciu o tradycje, termin 17-18 listopada, miejsce – GOK Dąbrowa Zielona

Regulamin oraz karta zgłoszenia do pobrania w załącznikach.

 

Komentarze są wyłączone.