Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

mkidn_01_cmyk-maleZgodnie  z decyzja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek gminy Mykanów, złożony na zadanie Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie”
Został Rozpatrzony pozytywnie i uzyskał dotację.

 I. Nazwa Programu / Priorytetu

Nazwa programu:Rozwój infrastruktury kultury

Nazwa priorytetu:  Infrastruktura domów kultury

II. Nazwa instytucji zarządzającej Programem / Priorytetem

Narodowe Centrum Kultury

III. Nazwa własna zadania

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie

VI.1.Rodzaj zadania (określony w regulaminie danego Programu / Priorytetu)

roboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej

IV.2. Tryb finansowania zadania

Zadanie finansowane w trybie 2-letnim – lata 2016-2017

Została już podpisana umowa pomiędzy Gminą Mykanów a Narodowym Centrum Kultury – która na mocy upoważnienia reprezentuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Została również podpisana umowa z wykonawcą prac.

Komentarze są wyłączone.