Regulamin VIII Regionalnego Rajdu Rowerowego

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Regulamin

VIII Regionalnego Rajdu Rowerowego                                                    

„Rowerowa Gmina Mykanów”

Nowy Kocin – 29 maj 2016 r.

 

Organizatorzy

Klub Turystyki Rowerowej przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Mykanowie

Rada Sołecka w Nowym Kocinie

Koordynator Rajdu                        Główny sponsor                   

Bogdan Bartela                                Bank Spółdzielczy w Mykanowie

 

Patronat honorowy                              Patronat medialny

Wójt Gminy Mykanów                          Gazeta Częstochowska

 

Rajd ma na celu :

– promocję zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu,

– poznanie wartości historycznych i przyrodniczo – krajobrazowych okolicy,

– aktywizację i integrację mieszkańców Gminy Mykanów

 

Rajd odbędzie się 29 MAJA 2016 r. ( niedziela )

Zbiórka i rejestracja uczestników na placu  przy Domu Ludowym w Nowym Kocinie od godz. 10.00

Trasa Rajdu (około 35 km):  Nowy Kocin – Nowa Wieś –  Ostrowy – Borowa  – Mazówki – Lemańsk – Stary Kocin – Nowy Kocin.

Zakończenie Rajdu:  plac przy Domu Ludowym w Nowym Kocinie – około godz. 15.00

Po zakończeniu rajdu :poczęstunek z grilla i losowanie nagród.

NAGRODA GŁÓWNA: Rower turystyczny oraz bezpłatny udział w wycieczce do Warszawy w dniu 10.07.2016 dla 1 osoby

Warunki uczestnictwa

W rajdzie mogą brać udział osoby indywidualne bez względu na wiek. Osoby nieletnie wyłącznie pod opieką dorosłych. Obowiązkiem uczestników jest podporządkowanie się ustaleniom niniejszego regulaminu, a w szczególności:

– z uwagi na konieczność ubezpieczenia uczestników rajdu do dn 25.05.2016r należy dokonać wcześniejszej rejestracji i opłacić wpisowe

– punktualne przybycie na miejsce startu;

– samodzielne przebycie całej zadeklarowanej trasy;

– przestrzeganie zasad kultury, współżycia społecznego, ochrony przyrody, przepisów ruchu drogowego oraz przeciwpożarowych w terenach leśnych.

Uczestnicy Rajdu są zobowiązani: opłacić wpisowe w wysokości 10 zł dorośli, 5 zł młodzież w wieku od 12 do 18lat,  dzieci do 12 roku życia bezpłatnie.
 Organizatorzy Rajdu zapewniają: ubezpieczenie, poczęstunek, wodę mineralną, okolicznościową plakietkę.

Zapisy na Rajd prowadzą:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie  w godzinach: 8:00 – 19:00, tel: 34 374 00 42

Edyta Caban – sklep spożywczy Nowy Kocin, tel.730 006 132;

Grzegorz Grabara – Sołtys Nowego Kocina

Każdy uczestnik rajdu powinien posiadać ubiór odpowiedni do pogody, prowiant na czas rajdu i sprawny rower.

Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność oraz ponoszą konsekwencje prawne i materialne za wyrządzone przez siebie szkody podczas trwania imprezy.

 

UWAGA: Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. W przypadku niestawienia się na starcie wpisowe nie będzie zwracane.  Więcej informacji na stronie: www.gokis.lk-studio.pl
Osoby zapisujące się na rajd po 25.05.2016 lub nie wnoszące opłaty wpisowej nie będą objęte ubezpieczeniem.

baner

Komentarze są wyłączone.