Zaproszenie do współpracy mieszkańców Gminy Mykanów

Zaproszenie do współpracy

„Od diagnozy do strategii – wspólnie budujemy przyszłość gminy”

Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie, Gmina Mykanów i uczelnia wyższa Collegium Civitas z Warszawy zawarły partnerstwo w celu opracowania wspólnie z mieszkańcami Gminy Mykanów Strategii Społeczno – Kulturalnego Rozwoju Mieszkańców Gminy Mykanów na lata 2016 -2020

Harmonogram pracy nad strategią:

I. Czerwiec – zawiązanie zespołu ds. opracowania i wdrażania Strategii Społeczno – Kulturalnego Rozwoju Mieszkańców Gminy Mykanów na lata 2016 -2020

II. Czerwiec badania diagnostyczne i współtworzenie elementów strategii.

22.06.2015 (poniedziałek)

– godz. 9.30 – 13.30 – badania/wywiady indywidualne studentów z mieszkańcami sołectw: Grabowa, Łochynia, Borowno, Borowno Kolonia

– godz. 15.00 – 19.00 – badania/wywiady indywidualne studentów z mieszkańcami sołectw: Kolonia Wierzchowisko, Wierzchowisko, Wola Hankowska, Czarny Las

23.06.2015 (wtorek)

– godz. 10.00 – 13.30 warsztat w Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie z przedstawicielami: szkół i przedszkoli, UG, GOPS-u, GOK-u, radnymi – praca nad misją, wizją i celami

– godz. 14.30 – 16.30 badania/wywiady indywidualne studentów z mieszkańcami sołectwa Mykanów

– godz. 17.00 – 20.00 warsztat w Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie z przedstawicielami: ngo (w tym OSP, LZS i Kluby Sportowe) i grup nieformalnych, sołtysami, liderami – praca nad misją, wizją i celami

24.06.2015 (środa)

– godz. 9.30 – 13.30 badania/wywiady indywidualne studentów z mieszkańcami sołectw: Kokawa, Rybna, Stary Cykarzew i przedstawicielami samorządu Gminy Mykanów

– godz. 15.00 – 19.00 badania/wywiady indywidualne studentów z mieszkańcami sołectw: Radostków Kolonia, Radostków, Lubojenka, Lubojna

25.06.2015 (czwartek)

– godz. 9.30 – 13.30 robocze spotkanie zespołu badawczego w Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie

– godz. 14.30 – 18.30 badania/wywiady indywidualne studentów z mieszkańcami sołectw: Grabówka, Cykarzew Północny, Nowy Broniszew, Stary Broniszew

26.06.2015 (piątek)

– godz. 9.30 – 13.30 badania/wywiady indywidualne studentów z mieszkańcami sołectw: Stary Kocin, Nowy Kocin, Kuźnica Lechowa, Kuźnica Kiedrzyńska

– godz. 15.00 – 16.30 dodatkowe wywiady studentów

– godz. 17.00 – 20.00 warsztat w Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie zespołu partycypacyjnego ds. opracowania i wdrażania strategii – wypracowanie celów szczegółowych

27.06.2015 (sobota)

– godz. 9.30 – 13.30 dodatkowe badania studentów na terenie gminy Mykanów

– godz. 15.30 – 17.30 otwarcie wystawy prac dzieci pt. „Moje wymarzone zainteresowanie” i spotkanie informacyjne z mieszkańcami dotyczące podsumowania badań.

III. Lipiec/sierpień – opracowanie dokumentu strategii na podstawie zebranych materiałów

IV. Wrzesień – konsultacje społeczne dokumentu strategii z mieszkańcami Gminy Mykanów

V. Październik – naniesienie poprawek zgłoszonych podczas konsultacji z mieszkańcami

VI. Listopad – zatwierdzenie strategii do realizacji przez Rade Gminy Mykanów

VII. 2016 – 2020 – wdrażanie strategii

Dzięki Państwa zaangażowaniu Strategia Społeczno – Kulturalnego Rozwoju Mieszkańców Gminy

Mykanów na lata 2016 – 2020 będzie dokumentem, który realnie ukaże problemy i potrzeby

mieszkańców w obszarach: społecznym i kulturalnym oraz wyznaczy kierunki rozwoju naszej gminy.

Kontakt:

GOK – Krzysztof Polewski, tel: 602 465 021, e-mail: k.polewski@gmail. com

– Łukasz Cholewiński, tel: 34/374 00 42 do 44, e-mail: gok@gokis.lk-studio.pl

– Elżbieta Janas, tel: 34/374 00 42 do 44, e-mail: gok@gokis.lk-studio.pl

Collegium Civitas – Katarzyna Iwińska, tel: 502 389 836, e-mail katarzyna.iwińska@civitas.eden.pl

– Jacek Bieliński, e-mail: jacek.bielinski@civitas.eden.pl

– Marta Sałkowska, e-mail: marta.salkowska@civitas.eden.pl

Plik źródłowy Zaproszenie do współpracy (*.doc)
Plik źródłowy Zaproszenie do współpracy (*.pdf)

Komentarze są wyłączone.