Półkolonie dla dzieci rolników

Półkolonie dla dzieci rolników w gminie

Półkolonie dla dzieci rolników

PÓŁKOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW

         Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości, organizuje półkolonie dla dzieci i młodzieży podczas wakacji 2014.

Jednym z elementów naszego przedsięwzięcia jest organizacja półkolonii letnich (wypoczynku w miejscu zamieszkania w obiekcie tj. szkoła, świetlica wiejska, remiza itp.) dla dzieci rolników.

– Zbieramy dzieci w wieku 7-16 lat – których co najmniej jedno z rodziców/ prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS

– Czas trwania półkolonii – 10 dni.

– Odpłatność uczestników – 50 zł (za zaświadczeniem KRUS)

W ramach organizowanych półkolonii letnich zapewnimy:

– mini wyprawkę szkolną,

– koszty opieki kadry pedagogicznej,

– 2 posiłki (w tym obiad)

– organizację programu kulturalno-oświatowego (w tym wycieczek, zajęć sportowych, plastycznych itp.)

– koszty wynajmu sali, boisk sportowych lub dowóz dzieci na miejsce półkolonii

PROSIMY O ZGŁOSZENIA POD NR.: 507-796-968 LUB 32- 324-97- 25

Serdecznie zapraszamy do udziału w realizacji półkolonii!

Komentarze są wyłączone.