Szkoła Kooperacji Wiejskiej – projekt Fundacji „ANKRA”

Fundacja Wspierania Aktywności i Rozwoju Lokalnego „ANKRA” serdecznie zaprasza lokalnych liderów i osoby aktywne w społecznościach z terenu powiatu częstochowskiego i kłobuckiego do bezpłatnego udziału w projekcie: „Szkoła Kooperacji Wiejskiej”.

 

Plakat "szkoła kooperacji wiejskiej"
 

 

 

W ramach projektu przewidujemy realizację warsztatów dotyczących kompetencji społecznych aktywnego obywatela. Zbierzemy praktyczne pomysły na aktywizowanie ludzi i społeczności oraz wspólnie wykreujemy działania promujące liderów społecznych i ich aktywność.

Projekt realizowany jest od czerwca do grudnia 2014 r.

Rekrutacja uczestników trwać będzie do 30.06.2014 r.

W projekcie udział mogą wziąć osoby działające w społecznościach lokalnych na terenie powiatu częstochowskiego lub kłobuckiego, lokalni liderzy oraz członkowie grup nieformalnych z terenu obu powiatów.

Aby zgłosić swój udział w projekcie należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji, wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy  i przesłać na e-mail: ankra.biuro@gmail.com (Dokumenty zamieszczone są na stronie internetowej fundacji: ankra-org.blogspot.com)

W ramach projektu zaplanowaliśmy: I. Pięć dwudniowych warsztatów: 1. „Aktywny obywatel, aktywna wspólnota” – Rola lidera w społeczności lokalnej 2. „Kooperacja i konfrontacja” – Jak skutecznie współpracować 3. „Jak się dogadać” – Komunikacja społeczna i interpersonalna 4. „Projekt zmiany” – Wdrażanie pomysłów 5. „Aktywność nie boli” – Promocja działań II. Jednodniowe spotkanie ewaluacyjne uczestników i realizatorów projektu. III. Opracowanie i wydanie publikacji, która w atrakcyjny, przystępny sposób pokaże praktykę i doświadczenia aktywizowania społeczności lokalnych. IV. „Galerię aktywności”- Wydarzenie prezentujące pomysły uczestników projektu na działania w społecznościach.

Co chcemy osiągnąć? – zwiększyć u uczestników projektu umiejętności diagnozy potencjału, zasobów, relacji społecznych w społecznościach lokalnych – zwiększyć umiejętności komunikacyjne uczestników projektu (społeczne i interpersonalne) – rozszerzyć umiejętności projektowania zmiany społecznej, realizowania inicjatyw lokalnych oraz umiejętności promocji działań społecznych i inicjatyw obywatelskich.

Kontakt: Fundacja Wspierania Aktywności i Rozwoju Lokalnego „ANKRA” ul. Słoneczna 111, 42-233 Mykanów www: ankra-org.blogspot.com e-mail: ankra.biuro@gmail.com 696 667 195 – koordynator projektu 609 651 545 – opiekun procesu edukacyjnego

Komentarze są wyłączone.