Projekt „Gdzie drzemie siła Starego i Nowego Kocina” zakończony!

Chcemy złożyć szczególne podziękowania dla wszystkich osób, które społecznie pracowały w projekcie „Gdzie drzemie siła rozwoju Starego i Nowego Kocina”:

Są to p.  Marzanna Figzał, p. Dorota Respondek, p. Krystyna Skrzypczyk, p. Jarosław Migoń, p. Roman Popenda, p. Grzegorz Grabara, Szymon Migoń, Konrad Kociszewski.

 

Praca tych osób była nieodpłatna ale bezcenna.

 

DSCF1935(Galeria zdjęć otwiera się po kliknięciu na powyższe zdjęcie)

OLYMPUS DIGITAL CAMERANarodowe Centrum Kultury na początku 2013 r. ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów dotyczących współpracy ośrodków kultury ze społecznością lokalną, w ramach programu DK+ Inicjatywy lokalne.

Do konkursu przystąpiło 167 ośrodków kultury a dofinansowanie otrzymało zaledwie 50 placówek, w tym ośrodek kultury w Mykanowie.

Projekt „Gdzie drzemie siła rozwoju Starego i Nowego Kocina” realizowany był wspólnie z mieszkańcami Starego i Nowego Kocina.

Składał się on z dwóch części :

Pierwsza część, realizowana od maja do sierpnia 2013 r. polegała na:

– zapoznaniu społeczności z założeniami projektu, opracowania diagnozy – czyli przyjrzenia się dotychczasowej aktywności mieszkańców,

– wygenerowaniu pomysłów na działania kulturalne i społeczne mieszkańców

oraz

– opracowaniu regulaminu zasad wyboru inicjatyw, które przewidywane były do realizacji w miejscowościach Kocin Stary i Kocin Nowy w drugiej części projektu.

W spotkaniach z mieszkańcami Starego i Nowego Kocina brały udział socjolożki z warszawskiej uczelni Colegium Civitas, w realizacji tej części projektu wspierał nas również animator Pan Dariusz Kraszewski, który odwiedził obie miejscowości i uczestniczył w spotkaniach z ich mieszkańcami.

Efekty naszej wspólnej pracy opisane były w ulotce, która dotarła do wszystkich mieszkańców Starego i Nowego Kocina, a która zawierała opis zasobów i potencjału danej miejscowości, sposób zgłaszania pomysłów na inicjatywy i regulamin wyboru inicjatyw lokalnych.

20 lipca 2013 r. odbyło się spotkanie na które zostali zaproszeni wszyscy mieszkańcy Starego i Nowego Kocina, podczas tego spotkania  zaprezentowane zostały zgłoszone pomysły na inicjatywy lokalne. Zgodnie z regulaminem NCK do realizacji mogliśmy wybrać od 3 do 7 inicjatyw – w drodze głosowania wszystkie zgłoszone pomysły zostały wybrane do realizacji (pierwotnie zgłoszono 5 inicjatyw, ale jeden z pomysłodawców wycofał swoją propozycję przed głosowaniem).

Kolejnym etapem realizacji pierwszej części projektu „Gdzie drzemie siła rozwoju Starego i Nowego Kocina” były 4- dniowe warsztaty dla autorów zwycięskich pomysłów, podczas których opracowaliśmy plan wspólnej realizacji wybranych inicjatyw: zawierający szczegółowy opis działań wraz z harmonogramem i przygotowaliśmy budżet tychże inicjatyw.

Po rozliczeniu I części projektu otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację drugiej części projektu. Kwota dofinansowania wynosiła 21 992zł , nasz wkład własny to 1400 zł.

Druga część projektu polegała na realizacji następujących 4 inicjatyw:

Aktywna mama, aktywne dziecko

Konkurs talentów Starego i Nowego Kocina

Publikacja dotycząca izby regionu

Trasa rowerowo – edukacyjna Kocińską Krainą

Na zakończenie zorganizowane zostało dwudniowe podsumowanie projektu:

– 23 listopada w Domu Ludowym w Nowym Kocinie odbyło się seminarium pt. „Wzmocnienie tożsamości Kocińskiej Krainy” poświęcone inicjatywom: Publikacja dotycząca izby regionu, Trasa rowerowo – edukacyjna Kocińską Krainą,

– 24 listopada w remizie OSP w Starym Kocinie zaś odbył się Konkurs talentów Nowego i Starego Kocina w którym uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania się w czterech kategoriach (śpiew, gra na instrumentach, taniec nowoczesny i dekorowanie ciast).

Podsumowanie projektu było również okazją do świętowania jubileuszu Kocińskiej Krainy (640- lecie Starego Kocina oraz 150-lecie Nowego Kocina)

Po zakończeniu realizacji projektu odbyło się też spotkanie, którego celem była ewaluacja zrealizowanych działań.

Ponadto projekt „Gdzie drzemie siła Starego i Nowego Kocina” został zaprezentowany przez przedstawicieli lokalnej społeczności podczas sesji Rady Gminy Mykanów.

Projekt „Gdzie drzemie siła rozwoju Starego i Nowego Kocina” w liczbach:

5 miesięcy trwała realizacja projektu (I część 2,5 miesiąca, II część projektu 2,5 miesiąca)

5 inicjatyw zgłoszono do realizacji w ramach II części projektu

4 inicjatywy zrealizowano w ramach II części projektu

odbyło się 56 spotkań warsztatowych realizowanych w ramach inicjatyw

spotkania te trwały łącznie 84,5 godzin

238 osób uczestniczyło w warsztatach, spotkaniach i działaniach realizowanych w ramach II części projektu

Zrealizowaliśmy 1 seminarium ‘Wzmocnienie tożsamości Kocińskiej Krainy” oraz

1 Konkurs Talentów Starego i Nowego Kocina

42 osób uczestniczyło w Seminarium ‘Wzmocnienie tożsamości Kocińskiej Krainy”

117osoby uczestniczyły w spotkaniu w ramach „Konkursu Talentów Starego i Nowego Kocina”, w którym wystąpiło 25 uczestników konkursu, w tym 2 zespoły taneczne.

W projekcie uczestniczyły 2 miejscowości – Stary Kocin, Nowy Kocin

Efektami trwałymi realizacji projektu są:

1 oznakowana trasa rowerowo-edukacyjna Kocińską Krainą,

1 folder opisujący trasę rowerowo-edukacyjna Kocińską Krainą

1 wystawa dotycząca Izby Regionu

1 publikacja dotycząca izby regionu

 

Komentarze są wyłączone.