Konfrontacje Teatralne 2014 – informacje i karta zgłoszeń

Rozpoczynamy nabór uczestników konkursu kierowanego do amatorskich grup teatralnych z terenu LGD „Razem na wyżyny” (gminy: Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Rędziny, Mykanów).

Beznazwy-2

Konkurs obejmuje spektakle teatralne o dowolnej tematyce i różnorodnym charakterze  oraz spektakle obrzędowe.

Konkurs odbędzie się 24 maja (sobota) 2014 roku od godz. 10.00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie, ul. Samorządowa 1A.

Termin zgłoszeń upływa 5 maja 2014 r.

 

Do pobrania: REGULAMIN; KARTA ZGŁOSZEŃ

 

Konfrontacje Teatralne realizowane są w ramach projektu: „Organizacja przedsięwzięć z zakresu teatru amatorskiego – Konfrontacje teatralne, wydanie publikacji, seminarium podsumowujące”, dofinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – Leader. Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Komentarze są wyłączone.