„Gdzie drzemie siła rozwoju Starego i Nowego Kocina”

nck dk+ kocin

Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie od maja do sierpnia 2013 r. realizował pierwszą część projektu „Gdzie drzemie siła rozwoju Starego i Nowego Kocina”. Celem pracy w tym okresie było przygotowanie pomysłów i wybór kilku przedsięwzięć społeczno-kulturalnych, które jesienią zostaną zrealizowane w obu sołectwach dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Kultury. W czasie pierwszej, przygotowawczej, części projektu odbyło się kilka spotkań informacyjnych w każdym sołectwie, spotkania fokusowe z mieszkańcami Starego i Nowego Kocina, których rezultatem była diagnoza zasobów i potencjału oraz samodzielnych inicjatyw miejscowości Stary Kocin i Nowy Kocin. Wszyscy mieszkańcy tych dwóch sołectw mieli możliwość zapoznania się z diagnozą, gdyż do każdego domu został dostarczony folder zawierający diagnozę sołectwa oraz zasady wyboru inicjatyw. Następnie do konkursu zostało zgłoszonych 5 pomysłów na inicjatywy.

 

Aby zachęcić mieszkańców do większego zaangażowania się w działania na rzecz sołectwa, podczas wyboru inicjatyw zorganizowaliśmy wydarzenie artystyczne – występy uczestników zajęć realizowanych na co dzień w Gminnym Ośrodku Kultury oraz zespołów działających przy GOK-u.
Następnie podczas czterodniowych warsztatów, których celem było opracowanie planu wspólnej realizacji wybranych inicjatyw z autorami (opis projektów, harmonogram działań, preliminarz wydatków, wskaźniki rezultatów oraz nabycie wiedzy i umiejętności w stopniu podstawowym z zakresu planowania i zarządzania inicjatywami lokalnymi metodą projektu), pomysłodawcy inicjatyw wraz z grupami projektowymi (mieszkańcy Starego i Nowego Kocina) opracowali swoje pomysły opisując je zgodnie z wszystkimi elementami projektu.
Druga część projektu „Gdzie drzemie siła rozwoju Starego i Nowego Kocina” realizowana będzie od 15 września do 30 listopada 2013r. w Starym i Nowym Kocinie.
W jej ramach zaplanowana jest realizacja 4 inicjatyw lokalnych zgłoszonych i przygotowanych przez mieszkańców:

1. „Aktywna mama, aktywne dziecko”
2. „Trasa rowerowo – edukacyjna kocińską krainą”
3. „Konkurs talentów Starego i Nowego Kocina”
4. „ Publikacja dotycząca Izby Regionu”

Ostatnim wspólnym działaniem dotyczącym wszystkich inicjatyw będzie dwudniowe spotkanie stanowiące finał – podsumowanie IV inicjatyw.

Wszystkie 4 inicjatywy kierowane są do mieszkańców Starego i Nowego Kocina i odpowiadają na ich potrzeby. Szczególnie istotny jest element integracji mieszkańców dwóch sąsiednich sołectw (Stary i Nowy Kocin).
O szczegółach będziemy informować mieszkańców poprzez plakaty i ulotki.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Starego i Nowego Kocina do udziału w projekcie!

 

 Harmonogram projektu

 

 

Komentarze są wyłączone.