XXII Konkurs Kolęd i Pastorałek

W dniu 14 grudnia 2012 roku na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie odbył się XXII Konkurs Kolęd i Pastorałek.

W konkursie kolęd wystąpili: 4 solistki z przedszkola w Mykanowie i Radostkowie, 1 duet, 1 zespół wokalny i 11 solistów z 8 szkół podstawowych oraz 1 zespół wokalny, 1 zespół wokalno – instrumentalny i 6 solistów z 3 gimnazjów, 1 solistka z Prywatnego Studia Wokalnego „PJN” w Kuźnicy Lechowej.
Ze Studia Piosenki przy Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie wystąpiło 6 solistów.
W sumie w konkursie brało udział 26 solistów, 1 duet, 2 zespoły wokalne, 1 zespół wokalno – instrumentalny razem 102 młodych wykonawców.
Jury powołane przez Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie oceniało:
– dobór repertuaru
– poziom warsztatu wykonawczego: intonację, dynamikę, emisje, dykcje.

Komisja w składzie:
1. Marek Zyskowski – przewodniczący
2. Łukasz Kluczniak – członek
3. Radosław Wochal – członek

Po przesłuchaniu wszystkich uczestników biorących udział w konkursie w/w komisja przyznała następujące miejsca i wyróżnienia poszczególnych kategoriach wiekowych.

W kategorii przedszkola:

I miejsce
– Nicola Wypych ze Szkoły Podstawowej w Radostkowie
II miejsce
– Martyna Kielan z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mykanowie

W kategorii 7 – 9 lat (kl. I – III)

I miejsce
– Izabela Szulc – z Zespołu Szkół w Czarnym Lesie
II miejsce
– Michał Marchewka – ze Szkoły Podstawowej w Starym Kocinie
III miejsce –
– Julia Szulc – z Zespołu Szkól w Czarnym Lesie

W kategorii 10-12 lat (kl. IV – VI)

I miejsce
– Dawid Szymczak – z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Borownie
II i III miejsca nie przyznano
wyróżnienie
– Zuzanna Kostecka – ze Szkoły Podstawowej w Radostkowie

W kategorii klas gimnazjum (kl. I-III )

I miejsce
– Kinga Woźniak – z Zespołu Szkól w Czarnym Lesie
II miejsce
– Patrycja Sawicka – ze Studia Piosenki GOK Mykanów
III miejsce nie przyznano

W kategorii zespoły

I miejsce
– Międzyszkolny Zespół wokalno – instrumentalny „Domino” ze szkół w: Wierzchowisku, Czarny Lesie, Radostkowie.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie, a laureaci dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostały wręczone na zakończenie konkursu.

XXII Konkurs Kolęd – 22.XII.2012

Komentarze są wyłączone.