V TURNIEJ MELOMANA

W poniedziałkowe przedpołudnie 29 października 2012r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie odbył się Turnieju Melomana.
Myślą przewodnią V edycji konkursu była popularyzacja wiedzy na temat życia i twórczości Karola Szymanowskiego w 130. rocznicę urodzin oraz życia artystycznego rodziny Reszków. Twórcy przedsięwzięcia za cel uznali upowszechnienie narodowych i regionalnych tradycji muzycznych na przykładzie dorobku artystycznego wspomnianych postaci, przygotowując dzieci i młodzież do świadomego odbioru ambitnych dzieł kultury muzycznej.
Organizatorami turnieju są: Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie przy współpracy z Fundacją im. Edwarda, Jana, Józefy Reszków w Garnku; Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegaturą w Częstochowie; Stowarzyszeniem Przyjaciół Gaude Mater w Częstochowie; Gimnazjum im. Bohaterów Września w Kruszynie; Gminnymi Ośrodkami Kultury w Kłomnicach, Mstowie, Mykanowie, Rędzinach; Szkołami podstawowymi i Gimnazjami w Częstochowie oraz gminami: Kłomnice, Kruszyna, Mstów, Mykanów, Rędziny.


Turniej Melomana odbywa się cyklicznie w 3 etapach:
I etap – to eliminacje szkolne, które zostały zorganizowane w terminie do 12.10. bieżącego roku. Każda szkoła podstawowa i gimnazjum najlepszą dwuosobową drużynę zgłosiła do II etapu;
II etap – to eliminacje gminne przeprowadzone w dniu 29.10.br. Uczestniczyły w nim dwuosobowe drużyny reprezentujące każdą z placówek oświatowych biorących udział w turnieju równolegle w Częstochowie oraz gminach: Kłomnice, Kruszyna, Mstów, Mykanów;
III etap – to finał, w którym biorą udział 2 drużyny wyłonione podczas II etapu.
W tegorocznym konkursie udział wzięły: 4-dwuosobowe drużyny reprezentujące klasy IV-VI: Klaudia Janeczek i Klaudia Kopeć z Szkoły Podstawowej im. Edwarda Reszke w Borownie; Dominik Bauć i Olaf Sobotniak z Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie; Greta Głowieńkowska i Martyna Sękowska z Szkoły Podstawowej Radostkowa; Natalia Jońska i Patrycja Kowalik z Szkoły Podstawowej im. 6 Pułku Piechoty w Starym Broniszewie oraz 3-dwuosobowe drużyny przedstawiciele klas gimnazjalnych: Kornelia Chmielarz i Piotr Powroźnik z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Borownie; Monika Zyskowska i Piotr Kulpiński z Gimnazjum im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Czarnym Lesie; Aleksandra Chudzicka i Kinga Bińczyk z Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mykanowie.
Turniej Melomana w II etapie przybrał formę quizu i składał się z pięciu części. Pierwsze pytanie związane było z życiem i działalnością artystyczną rodzeństwa Reszków: Józefiny, Jana Mieczysława i Edwarda. Cztery następne obejmowały życie i twórczość Karola Szymanowskiego. Dwa z nich dotyczyły wiedzy na temat egzystencji kompozytora, w następnym należało zidentyfikować osobę lub miejsce związane ze znaczącym wydarzeniem w biografii pianisty. W ostatnim pytaniu należało rozpoznać dwa fragmenty najbardziej popularnych kompozycji Szymanowskiego. Za każdą prawidłową odpowiedź można było otrzymać maksymalnie 15 punktów, ostatnie – 30. Zakres wiedzy uczestników obejmował materiały źródłowe oraz lektury wskazane i dostępne w wersji elektronicznej na stronie WWW.rok.czestochowa.pl
Zastępca Wójta Gminy Mykanów Jacek Staniewski i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie Krzysztof Polewski przywitali uczestników turnieju i zgromadzoną publiczność życząc powodzenia w eliminacjach. Swą obecnością uroczystość uświetnił Radny Gminy Mykanów Jan Mądry. Następnie Pani Beata Młynarczyk z Zespołu Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie zapoznała z regulaminem konkursu.
Jury w składzie: przewodnicząca – Beata Młynarczyk przedstawiciel ZSM w Częstochowie oraz członkowie – Sylwia Kwiecień i Marta Machoń z GOK Mykanów oceniając młodzież było zaskoczone teorią, jaką posługiwała się dziatwa szkolna. Zestawy zagadnień losowo wybrane przez drużyny wprawiły w konsternację zgromadzonej publiczności. Na twarzach zawodników pojawiły się miny zakłopotania, ale wiedza i ambitność młodych uczniaków rozwiały najmniejszy cień wątpliwości. Uczestnicy (najpierw z gimnazjów, a później ze szkół podstawowych) wykazali się umiejętnością łączenia znajomości biografii i twórczości bohaterów V Turnieju Melomana z wiedzą o muzyce narodowej. Tegoroczna edycja ujawniła wysoki poziom wiedzy uczestników, co podkreśliła przewodnicząca jury Beata Młynarczyk oraz Zastępca Wójta Gminy Mykanów Jacek Staniewski.
W trakcie rozgrywek jury przyznało następujące miejsca:
I. Szkoły Podstawowe:
1miejsce – Szkoła Podstawowa w Borownie – 114 pkt
2 miejsce – Szkoła Podstawowa w Radostkowie – 88 pkt
3 miejsce – Szkoła Podstawowa w Czarnym Lesie – 78 pkt
Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa w Starym Broniszewie – 46 pkt

II. Gimnazja:
1 miejsce – Gimnazjum w Czarnym Lesie – 94 pkt
2 miejsce – Gimnazjum w Mykanowie – 74 pkt
3 miejsce – Gimnazjum w Borownie – 50 pkt.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe wręczone przez Zastępcę Wójta Gminy Mykanów Jacka Staniewskiego i Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Krzysztofa Polewskiego. Drużyny zwycięskie w składzie Klaudia Janeczek i Klaudia Kopeć ze Szkoły Podstawowej w Borownie oraz Monika Zyskowska i Piotr Kulpiński z Gimnazjum w Czarnym Lesie otrzymali dodatkowo gratyfikacje finansowe.
Na zakończenie Zastępca Wójta Gminy Mykanów i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie pogratulowali zwycięzcom i życzyli powodzenia w finale V Turnieju Melomana, który odbędzie się 19.11.2012.
w Szkole Podstawowej im. Edwarda Reszke w Borownie. Podziękowali za udział w imprezie prowadzącej część konkursową – Pani Beacie Młynarczyk oraz jury, zawodnikom i ich nauczycielom, zgromadzonej publiczności, a także Pani Urszuli Wróbel i Panu Grzegorzowi Sewerynowi odpowiedzialnych za obsługę techniczną i stronę muzyczną.
Wszyscy z niecierpliwością czekamy na równie emocjonujący VI Turniej Melomana.

Marta Machoń

Komentarze są wyłączone.