Wyniki Konkursu Kolęd

Komisja w składzie:
1. Łukasz Kluczniak – przewodniczący
2. Agnieszka Mikołajczyk – członek
3. Marek Zyskowski – członek

W konkursie kolęd wystąpili: 1 solistka z przedszkola w Kuźnicy Kiedrzyńskiej, 1 zespół wokalny, 1 duet i 14 solistów z 8 szkół podstawowych, 5 solistów z 3 gimnazjów, 2 solistów z Prywatnego Studia Wokalnego „PJN” w Kuźnicy Lechowej.
Ze Studia Piosenki przy Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie wystąpiło 8 solistów.
W sumie w konkursie brało udział 30 solistów, 1 duet, 1 zespół wokalny razem 44 młodych wykonawców.

Jury powołane przez Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie oceniało:
– dobór repertuaru
– poziom warsztatu wykonawczego: intonację, dynamikę, emisje, dykcje.
Po przesłuchaniu wszystkich uczestników biorących udział w konkursie w/w komisja przyznała następujące miejsca i wyróżnienia.

 

W kategorii przedszkola:
 

Wyróżnienie:
– Julia Szulc z Przedszkola w Kuźnicy Kiedrzyńskiej

 

 

W kategorii 7 – 9 lat

I miejsce
– Karolina Kluza ze Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie

II miejsce
– Izabela Szulc ze Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie
III miejsce – nie przyznano
Wyróżnienie
– Kacper Mierczak ze Szkoły Podstawowej w Borownie

 

 

W kategorii 10-12 lat

I miejsce
– Weronika Woźniak ze Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie

II miejsce
– Alicja Szulc ze Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie
III miejsce
– Karolina Orszulak ze Szkoły Podstawowej w Starym Broniszewie

 

 

W kategorii klas I-III Gimnazjum

I miejsce
– Magdalena Marchewka z Gimnazjum w Starym Cykarzewie

II miejsce
– Aleksandra Gołda ze Studia Piosenki GOK Mykanów
III miejsce
– Klaudia Kaderzawek ze Studia Piosenki GOK Mykanów

 

 

W kategorii powyżej 15 lat

I miejsce exequo
– Ewa Hoffman ze Studia Piosenki GOK Mykanów
– Adam Sikorski ze Studia Piosenki GOK Mykanów

 

 

W kategorii zespoły

miejsc nie przyznano

 

 

W kategorii duet

 
Wyróżnienie
– Ewelina Stolarska z Gimnazjum w Starym Cykarzewie
Eliza Nogaj z Gimnazjum w Starym Cykarzewie

Komentarze są wyłączone.