Seminarium „Aktywne sołectwo”

Program seminarium –

Seminarium odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie,
ul. Samorządowa 1A,
7 września 2011 r. w godzinach 11:00 – 15:00

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie
Partnerzy: Collegium Civitas w Warszawie, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Warszawie

Seminarium i projekt „Mapa zasobów i potrzeb pierwszym krokiem rozwoju sołectwa” współfinansują gminy:
Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Mykanów

 

 

 

Program seminarium

11:00 – Otwarcie seminarium – Krzysztof Smela, Wójt Gminy Mykanów
11:10 – Prezentacja programu „EDEN – od animacji do partycypacji sołectw” – Krzysztof Polewski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie

 

 

Moduł I – perspektywy rozwoju społeczności wiejskich

11:20 – Urząd marszałkowski – sołectwo – wspólne drogi – Aleksandra Banasiak, Wicemarszałek Województwa Śląskiego

11:35 – Program ”Leader +” w aktywowaniu społeczności lokalnych na obszarach wiejskich – Witold Magryś, Śląski Związek Gmin i Powiatów

11:50 – Rola samorządu we wspieraniu aktywności sołectw – Wanda Kusztal, Z-ca Wójt Gminy Kłomnice

12:05 – Sołectwo uczące się – dr Bohdan Skrzypczak, Prezes Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Warszawie

12:25 – Wiedzieć więcej – badania jako jeden ze sposobów aktywizowania społeczności sołectw – prof. dr hab. Hanna Palska, Collegium Civitas w Warszawie

12:45 – Przerwa kawowa

 

 

 

Moduł II – kapitał społeczny sołectw

13:00 – Wręczenie certyfikatów uczestnikom projektu „Animator społeczny kagankiem rozwoju sołectwa – cykl warsztatów przygotowujących animatorów do pracy w społeczności lokalnej”, który był pierwszym projektem programu „EDEN – od animacji do partycypacji sołectw”

13:10 – Prezentacja sołectw objętych programem ”EDEN – od animacji do partycypacji sołectw”(Dąbrowa Zielona, Lubojenka, Radostków Wieś i Kolonia, Widzów, Wierzchowisko, Zawada) – animatorzy pracujący w sołectwach

14:10 – Mapa zasobów i potrzeb pierwszym krokiem rozwoju sołectwa – aktywizacja sołectw przez badania – dr Katarzyna Iwińska, Collegium Civitas w Warszawie

14:25 – Panel dyskusyjny: „Jak rozpoznawać, uruchamiać i wspierać kapitał społeczny sołectw” – moderator: Jacek Gralczyk, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Warszawie
Paneliści: – prof. dr hab. Hanna Palska, Collegium Civitas
– Maria Włodarczyk, Wójt Gminy Dąbrowa Zielona
– Jadwiga Zawadzka, Wójt Gminy Kruszyna
– Adriana Moroń, Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie
– Ewa Osuchowska, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Wierzchowisko – Dlaczego nie?

14:50 – Zakończenie i podsumowanie seminarium – mgr Krzysztof Smela, Wójt Gminy Mykanów

15:00 – Występ zespołu „Dixeland” działającego przy Młodzieżowej Orkiestrze Dętej w Mykanowie

 
– Poczęstunek

 

 
Seminarium poprowadzi: Jakub Konieczko, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”

Komentarze są wyłączone.