Sielsko – anielsko

W tym roku zmianie uległa tematyka zimowego konkursu plastycznego. Uczestnicy mieli za zadanie przedstawić wizerunek anioła. Projekt miał na celu podtrzymać tradycję związane ze świętami Bożego Narodzenia, pobudzić wyobraźni plastycznej, integrację dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli, popularyzację plastycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do osobistego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia i refleksji nad symboliką tych świąt. Projekt miał formę konkursową i skierowany był do dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów. Prace wykonane zostały dowolną techniką plastyczną na kartce nie przekraczającej formatu A4. Specjalnie powołana komisja w składzie: Dorota Pilarska- koordynator, Piotr Nita- animator i Magdalena Majewska- animator, plastyk po obejrzeniu wszystkich prac plastycznych zgłoszonych do konkursu przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:

Kategoria I – przedszkola
I miejsce Weronika Nowak (przedszkole Wierzchowisko)
II miejsce Natalia Skoczylas (6 lat) Przedszkole Wierzchowisko
III miejsce Julia Kosela (lat 5) Przedszkole w Borownie

Kategoria II – kl I – III
I miejsce Alicja Pacuda (8 lat) SP Wierzchowisko
II miejsce Patrycja Gołda (7 lat) SP Wierzchowisko
III miejsce Wiktoria Dudek (7 lat) SP Wierzchowisko

Kategoria III – kl IV-VI
I miejsce Marcin Majcherek (11 lat) SP Wierzchowisko
II miejsce Sandra Mikuta (11 lat) GOK Mykanów
III miejsce Patryk Pożarlik (kl IV) SP Mykanów
Wyróżnienie Aleksandra Krzypkowska (10 lat) GOK Mykanów

Kategoria IV – Gimnazjum
Wyróżnienie Karolina Nowak kl II Gimnazjum w Mykanowie

Wszystkie prace spełniły kryteria oceny prac: zostały nadesłane zgodnie z terminem, zawierały symbolikę Świąt Bożonarodzeniowych związanych z wizerunkiem anioła, propagowały oraz pozytywne wartości. Dodatkowym atutem w ocenie prac była niekonwencjonalność, humorystyczne podejście do tematu oraz indywidualny i twórczy sposób wypowiedzi.

Komentarze są wyłączone.