Animator Społeczny Kagankiem Rozwoju Sołectwa

Karta zgłoszenia – pobierz (.doc)

Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie serdecznie zaprasza mieszkańców z terenu LGD Razem na Wyżyny do udziału w projekcie pt”. „ANIMATOR SPOŁECZNY KAGANKIEM ROZWOJU SOLECTWA – CYKL WARSZTATÓW PRZYGOTOWUJACYCH ANIMATORÓW DO PRACY W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ”.
Podczas spotkań uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu animacji społecznej, która jest niezbędna do pracy ze społecznością sołectw a także nabędą umiejętności pracy metodą projektu i pozyskania środków na ich realizację.
Warsztaty prowadzone będą przez trenerów specjalizujących się w mobilizowaniu mieszkańców do aktywności na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności i wykorzystanie potencjału sołectw poprzez podniesienie kwalifikacji animatorów społecznych z terenu LGD Razem Na Wyżyny.
Część edukacyjno – warsztatowa projektu realizowana będzie od września 2010 r. do czerwca 2011 r. i składa się z dwóch etapów:

I etap (wrzesień – styczeń) obejmuje 5 dwudniowych warsztatów szkoleniowych dotyczących nabycia umiejętności aktywizowania (mobilizowania do działania) społeczności lokalnych.

16, 17 września 2010r.
I warsztat – PROCESY GRUPOWE
Trener: Stanisława Retmaniak

22-23 października 2010r.
II warsztat – KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. ANALIZA I DIAGNOZA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
Trener: Jacek Gralczyk

19,20 listopada 2010r.
III warsztat – ROLA JAKĄ ODGRYWAJĄ WSPÓŁPRACA I PARTNERSTWA W ROZWOJU SOŁECTW
Trener: Piotr Henzler

10,11 grudnia 2010r.
IV warsztat – PROJEKT JAKO NARZĘDZIE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ
Trener: Alina Hałoń

14,15 stycznia 2011r.
V warsztat – PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W PLANOWANIU STRATEGICZNYM
Trener: Jolanta Woźnicka

II etap (luty – czerwiec) składa się z 3 wizyt studyjnych w sołectwach oraz 3 dwudniowych warsztatów edukacyjnych.

styczeń – luty 2011r.
wizyta studyjna w sołectwie
25, 26 luty 2011r.
warsztat – DZIAŁANIE POPRZEZ BADANIE
trener: Alina Hałoń
marzec 2010r.
wizyta studyjna w sołectwie
1,2 kwietnia 2011r.
warsztat – PRZYGOTOWANIE ANIMATORÓW DO EDUKACJI LIDERÓW
trener: Alina Hałoń
kwiecień – maj 2011r.
wizyta studyjna w sołectwie
20 , 21 maja 2011r.
warsztat – AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW SOŁECTW I KIERUNKI ROZWOJU SOŁECTWA
trener: Alina Hałoń

Po zakończeniu warsztatów wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty oraz możliwość pracy w sołectwie przez okres około 2 lat.

Udział w projekcie jest bezpłatny !!!

osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie karty zgłoszeń, i przesłanie jej do 10 września 2010r. drogą elektroniczna na adres mm.magmart@gmail.com ; k.polewski@gmail.com lub listownie
na adres :

Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie
ul. Samorządowa 1a
42-233 Mykanów

W projekcie weźmie udział 21 osób. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność nadesłania kart.

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu:

Magdalena Majewska
tel. 600 214 945
mm.magmart@gmail.com
Krzysztof Polewski
Tel. 602 465 021
k.polewski@gmail.com

6 myśli nt. „Animator Społeczny Kagankiem Rozwoju Sołectwa

  1. Jak dla mnie ten projekt ma dziwny tytuł. Kaganek kojarzy mi się z kagańcem…

  2. Myślę,że chodzi tu o nawiązanie do światła i oświecenia umysłowego: wiedzy, inteligencji, poznania, rozumu.

  3. Znam znaczenie słowa „kaganek”. Chodziło mi o luźne, czysto słowne skojarzenie.

  4. Myślę, że jak projekt edukacyjny poprowadzi śmietanka pewnej organizacji mającej znamiona sekty i kola wzajemnego wsparcia przede wszystkim finansowego to zapewne gminie to pomoże…. „przelać z budżetu niezłą sumę kasy na prywatne konta”