Złoty Kłos 2010

Zorganizowany w 2010 roku Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” Euro-Folklor był już 17 edycją konkursu. Przesłuchania konkursowe odbyły się w dniach od 1 do 3 maja w amfiteatrze GOK-u w Zebrzydowicach.
Celem przeglądu były prezentacja, ochrona i dokumentacja tradycji ludowego śpiewu, muzyki i tańca z uwzględnieniem autentycznego repertuaru i sposobów wykonania. Organizatorzy zabiegają także o popularyzowanie dorobku zespołów z różnych regionów Polski w tym Śląska Górnego i cieszyńskiego, Zagłębia Dąbrowskiego i ziemi Częstochowskiej oraz Republiki Czech i Słowacji.

Jury w składzie – przewodniczący prof. Dr hab. Krystyna Turek (etnomuzykolog) oraz członkowie – Krystyna Kaczko (etnograf) i Bożena Sochacka (choreograf) zespołom śpiewaczym zaproponowali poszerzenie repertuaru o przykłady pieśni obrzędowych, balladowych, wojackich, zawodowych i powstańczych. Podkreślono również wagę dopasowani doboru repertuaru oraz stroju ludowego do wieku wykonawcy. Dojrzałe kobiety nie noszą wianków, a dzieci nie śpiewają pieśni o zalotach i miłości.
Wśród 97 biorących udział z konkursie zespołów i solistów znaleźli się także reprezentanci gminy Mykanów. Nie wyjechali z Zebrzydowic bez nagród – w kategorii zespołów śpiewaczych a`cappella jedno z czterech czwartych miejsc zajął zespół „Borowianki”. Spośród dwóch równorzędnych drugich nagród w kategorii kapel ludowych jedną zdobyli „Rybianie” z Mykanowa. Natomiast wyróżnienie w kategorii instrumentalistów i śpiewaków ludowych w grupie dorosłych wywalczył Jerzy Kielan z Starego Cykarzewa. W każdym przypadku nagrodzonym przyznano nagrodę pieniężną.

Komentarze są wyłączone.