Warsztaty ceramiczne

Zarząd Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” serdecznie informuje, iż w ramach realizacji projektu organizuje warsztaty garncarskie dla dzieci i młodzieży z terenu Partnerstwa tj. gmin Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Mykanów, Rędziny. Celem tych warsztatów jest promowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych lokalnego wytwórstwa poprzez przybliżenie tradycyjnych sposobów wytwarzania wyrobów ceramicznych, pobudzenie wyobraźni oraz rozwój zdolności artystycznych.

Warsztaty odbędą się w Pracowni Ceramicznej Stodoła w Garnku (gmina Kłomnice). Zajęcia będą się odbywały w dwóch grupach 20-osobowych (grupa uczestników ze szkół podstawowych – II grupa i grupa uczestników powyżej 13 roku życia – I grupa). Dla każdej z grup przeprowadzonych zostanie 10 godzin zajęć w ciągu dwóch dni zgodnie z poniższym harmonogramem:

Terminy:

Poniedziałek – 24.05, godz. 10:00-15:00 oraz 07.06, godz. 10:00-15:00 (grupa I)

Wtorek – 25.05, godz. 10:00-15:00 oraz 08.06, godz. 10:00-15:00 (grupa II)

Plan zajęć (dotyczy grupy I i II)

24 i 25 maja

10:00-10:30 – Wprowadzenie /techniki ceramiczne, materiały i urządzenia w pracowni/.

10:30-14:00 – Lepienie i modelowanie z gliny /nauka lepienia wyrobów metodą wałeczków, toczenie glinianych naczyń na kole garncarskim/.

14:00-15:00 – Ognisko.

7 i 8 czerwca

10:00-11:00 – Czyszczenie wykonanych wyrobów i przygotowanie do wypału na biskwit.

11:00-12:30 – Nauka technik szkliwienia, szkliwienie wyrobów.

12:30-14:00 – Masa lejna – porcelit. Wykonywanie biżuterii ceramicznej.

14:00-15:00 – Wypalanie w piecu Raku. Grill lub ognisko.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają również materiały do prowadzenia zajęć oraz poczęstunek, po stronie uczestników pozostaje transport do miejsca odbywania się warsztatów.

Liczba miejsc jest ograniczona dlatego uczestnicy będą kwalifikowani według kolejności dostarczenia Karty zgłoszenia do dnia 19 maja 2010r. do siedziby biura Stowarzyszenia. Projekt jest organizowany na terenie pięciu gmin, stąd przewiduje się udział w warsztatach po cztery osoby z danej gminy w grupie I i cztery osoby w grupie II. W przypadku braku zgłoszeń z danej gminy będą zakwalifikowani inni uczestnicy według kolejności zgłoszeń.

Zwracamy się z prośbą o zainteresowanie warsztatami osób, które mogłyby wziąć w nich udział.

Więcej informacji na stronie WWW Stowarzyszenia: Strona Stowarzyszenia

Komentarze są wyłączone.