Wojewódzki Konkurs Ortograficzny

W roku 2005 poraz pierwszy odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie I Wojewódzki Konkurs Ortograficzny. Wcześniejszej był to konkurs gminny a pierwsza edycja miała miejsce w 1994r. W 1999r. odbyła się pierwsza powiatowa edycja konkursu „Mistrz ortografii”. Od samego początku konkurs ten cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli wszystkich szkół podstawowych a później gimnazjów powiatu częstochowskiego.

Głównymi celami konkursu są:
• Propagowanie wśród młodzieży i dzieci znajomości poprawnej pisowni polskiej
• Sprawdzanie znajomości ortografii i zasad poprawnej pisowni polskiej
• Szerzenie wśród uczniów dbałości o kulturę słowa pisanego
• Integracja społeczności uczniowskiej
• Konkurs pozwoli uczniom lepiej poznać i utrwalić zasady poprawnej pisowni polskiej.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas V – VI, to jest pierwsza kategoria drugą stanowią uczniowie gimnazjów. Jest to impreza trzy etapowa:
– I etap – eliminacje klasowe
– II etap – eliminacje szkolne
– III etap – eliminacje powiatowe

II Wojewódzki Konkurs Ortograficzny 28.XI.06

Finał przeprowadzony został w dwóch kat. Klasa V – VI Szkoły Podstawowej i Kat. Klasa I – III Gimnazjum. Do udziału w konkursie przystąpiło 57 szkół (35 Szkoły Podstawowe i 22 gimnazja) z 24 gmin województwa śląskiego.
Komisja po sprawdzeniu dyktand przyznała następujące miejsca:

W kat. Kl. V-VI SP
I miejsce i tytuł „Mistrza Ortografii 2006” zdobyła

Beata Muszyńska uczennica ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. w Lublińcu

II miejsce

Klaudia Rychlicka ze SP we Wręczycy Wielkiej

III miejsce

Paulina Górska ze SP Nr 1 w Blachowni.

W kat. Kl. I-III Gimnazjum:
I miejsce i tytuł „Mistrza Ortografii 2006”

Dawid Rogacz uczeń Gimnazjum w Ostrowach (gmina Miedźno).

II miejsce

Jakub Kula z Gimnazjum w Kłobucku

III miejsce

Olga Antczak z Gimnazjum w Pankach

I Wojewódzki Konkurs Ortograficzny

W dniu 22 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie odbył się I Wojewódzki Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii 2005” dla Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Pod patronatem Starosty Częstochowskiego i Wójta Gminy Mykanów. Konkurs przeprowadzony został w dwóch kat. Klasa V – VI Szkoły Podstawowej i Kat. Klasa I – III Gimnazjum przystąpiło 55 szkół (32 Szkoły Podstawowe i 23 gimnazja) z 26 gmin . Z protokołów przesłanych przez pedagogów zajmujących się przebiegiem konkursu w szkołach wynika, że w eliminacjach szkolnych w Szkołach Podstawowych wzięło udział 441 uczniów a w Gimnazjach 876 nie pomijając eliminacji klasowych, w których wzięli udział uczniowie wszystkich klas.
W trakcie konkursu spotkali się u nas naprawdę mistrzowie i niezależnie ile zrobili błędów zasługują na słowa uznania.
Komisja po sprawdzeniu dyktand przyznała następujące miejsca:

W kat. Kl. V-VI SP

I miejsce – Emil Bik uczeń kl. V ze Szkoły Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach(gmina Kłomnice)
II miejsce – Amelia Muskała ze SP w Mykanowie (gmina Mykanów)
III miejsce – Jarosław Szymanek ze SP w Lipiu (gmina Lipie).

W kat. Kl. I-III Gimnazjum:

I miejsce (1 błąd ort.) – Nina Kowalik kl. II z Zespołu Szkół Gimnazjum nr 2 im. J. Piłsudskiego w Koniecpolu (gmina Koniecpol)
II miejsce – Jakub Kula z Gimnazjum w Kłobucku (gmina Kłobuck)
III miejsce – Beata Pożarlik z Gimnazjum w Borownie (gmina Mykanów)

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali z rąk Starosty Powiatu Częstochowskiego Mieczysława Chudzika i Wójta Gminy Mykanów Krzysztofa Smeli dyplomy i medale a zdobywcy pierwszych miejsc nagrody książkowe oraz puchary.
Konkursowi towarzyszył Koncert Laureatów Konkursów Gminnych Powiatowych Wojewódzkich i Ogólnopolskich . Wystąpiła grupa Mażoretek tańczących przy Młodzieżowe Orkiestrze Dętej OSP Mykanów, zespół „Ogniki” z Lelowa oraz laureatki IV Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Wokalistów Powiatu Częstochowskiego „ Złoty Mikrofon 2005” Izabella Twardowska, Agata Geisler, Katarzyna Wrzalik, Paulina Cygan i Dominika Ociepa.

Jedna myśl nt. „Wojewódzki Konkurs Ortograficzny