Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych

Przegląd ten organizowany jest od 1988, biorą w nim udział zespoły artystyczne uprawiające różne rodzaje sztuki: teatralne, kukiełkowe, poetyckie, chóry muzyczne, folklorystyczne, taneczne. Głównym celem przeglądu jest popularyzacja dorobku amatorskich zespołów artystycznych Gminy Mykanów oraz wymiana doświadczeń między zespołami i wychowanie najlepszych zespołów do reprezentowania gminy na zewnątrz. Od roku 2004 jest to impreza dwudniowa, w pierwszym dniu występują zespoły teatralne, kukiełkowe, poetyckie a w drugim dniu chóry muzyczne, folklorystyczne, taneczne.

Wyniki poprzednich przeglądów

XX Gminny Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych 2008

W dniach 06-07 marca 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie odbył się XX Gminnego Przeglądu Amatorskich Zespołów Artystycznych.
Występy oceniało jury w składzie: Lidia Kamińska – Koj – etnograf i Marta Górawska – muzyk z ROK-u w Częstochowie, Urszula Wróbel kier. biblioteki w Mykanowie, Maria Polewska – nauczyciel, Anna Podyma – inst. aerobiku i tańca nowoczesnego.
Po przesłuchaniu wszystkich zespołów biorących udział w przeglądzie w/w komisja z uwagi na bardzo dużą różnorodność występów postanowiła przyznać wszystkim zespołom wyróżnienia i nagrody rzeczowe oraz nagrody pieniężne dla kapeli ludowej „Rybnianie” i zespołów śpiewaczych „Borowianki” i „Mykanowianki”.


XIX Gminny Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych 2007

XIX Gminny Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych, Poetyckich, odbył się w dniu 8 i 9 lutego 2007r
Komisja w składzie:
1. Dorota Musiał – inst. ds. literackich i teatralnych z ROK w Częstochowie
2. Lidia Kamińska-Koj – etnograf z ROK w Częstochowie
3. Marcin Pożarlik – muzyk, instruktor muzyczny G.O.K Mykanów
4. Małgorzta Kotlicka – instruktor tańca towarzyskiego
5. Krzysztof Polewski – dyrektor GOK Mykanów

Po przesłuchaniu wszystkich zespołów biorących udział w konkursie w/w komisja przyznała następujące miejsca i wyróżnienia w kategorii:

Zespoły teatralne

I miejsce – Zespół Małych form Teatralnych z Gimnazjum w Mykanowie
I miejsce – Zespół teatralny „Nasz Teatrzyk” SP Mykanów
II miejsce – Teatrzyk „Dziecięce Marzenia” SP Stary Kocin
III miejsce – Teatr „Maska” SP Wierzchowisko
oraz indywidualne wyróżnienie za grę aktorską dla:
– Agnieszki Miśkiewicz z Zespołu Małych Form Teatralnych

Zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne:

I miejsce – Dziecięca Orkiestra Dęta OSP Mykanów
II miejsce – Kwartet Wokalny GOK Mykanów
III miejsce – Zespół Wokalny SP Lubojna
oraz wyróżnienie dla przedszkola w Lubojnie

Zespoły Taneczne:

I miejsce – KTT ZORBA GOK Mykanów
II miejsce – Zespół taneczny Mażoretki OSP Mykanów

Zespoły folklorystyczne:

I miejsce – Kapela „Rybnianie” Rybna
I miejsce – Zespół śpiewaczy „Mykanowianki” Mykanów
I miejsce – Zespół śpiewaczo-obrzędowy „Borowianki”


XVIII Gminny Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych 2006

W dniach 28.02.2006 – 01.03.2006 rok odbył się XVIII przegląd w którym zaprezentowało się sumie 19 zespołów. Na scenie wystąpiły aż 299 osoby, w tym było 21 dorosłych.

28.02.2006 – dzień pierwszy

Występy oceniało jury w składzie:
Dorota Musiał – inst. ds. literackich i teatralnych z ROK w Częstochowie
Lidia Kamińska – Koj – etnograf z ROK w Częstochowie
Ewa Flis -nauczyciel jęz. polskiego w Zespole Szkół Plastycznych w Częstochowie.

Kategoria Szkoły Podstawowe:
I miejsce
Zespół teatralny „”Nasz teatrzyk” – SP w Mykanowie

II miejsca:
Zespół teatralny „”Mały artysta” – SP Lubojna
Kółko teatralne – SP Stary Cykarzew

III miejsca:
Teatrzyk „Dziecięce marzenia” – SP Stary Kocin
Zespół teatralny „Straszny Dwór” – SP Borowno

Nagroda indywidualna za grę aktorską dla Agnieszki Miśkiewicz z SP Mykanów.

Kategoria Szkoły Gimnazjalne:
II miejsce – Kabaret „Szpila” – Gimnazjum w Mykanowie

W kategorii osób dorosłych nagrodę dla zespołu obrzędowego „Borowianki”

01.03.2006 – dzień drugi

Występy oceniało jury w składzie:
Małgorzata Szostek – muzyk
Lidia Kamińska – Koj – etnograf z ROK w Częstochowie
Małgorzata Kotlicka – inst. tańca towarzyskiego.

I miejsca:
Kapela Ludowa „Rybnianie” – GOK Mykanów
Zespół śpiewaczy „Mykanowianki” – GOK Mykanów
KTT „Zorba” – GOK Mykanów
Międzyszkolny Zespół ze Szkół Podstawowych w: Radostkowie, Czarnym Lesie, Wierzchowisku i Gimnazjum w Czarnym Lesie
Zespół mażoretek

II miejsca:
Zespół fletowy ze Szkoły Podstawowej w Mykanowie
Zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej w Lubojnie
Kółko taneczne ze Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie.

XVII Gminny Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych 2005

W dniach 10-11 lutego 2005 roku odbył się Przegląd Zespołów Artystycznych. Wystąpiły w nim następujące zespoły.

10 lutego odbył się Przegląd Zespołów Teatralnych i Poetyckich, w którym udział wzięły n/w zespoły:
– Kółko teatralne „Mały artysta” z SP Lubojna
– Zespół teatralny „Dziecięce Marzenia” z SP Stary Kocin
– Kółko teatralne „Pajacyk” z SP Borowno
– Zespół teatralny „Piątka” z SP Stary Broniszew
– Kółko teatralne z SP Stary Cykarzew
– Kółko teatralne „Nasz Teatrzyk” z SP Mykanów
– Zespół teatralny „Maska” z SP Wierzchowisko
– Kółko teatralne „Maska” z Gimnazjum Borowno
– Zespół teatralny „Maskarada” z Gimnazjum Stary Cykarzew
– Kółko teatralne z Gimnazjum Mykanów

11 lutego odbył się Przegląd Zespołów Muzycznych, Wokalnych i Chórów. Wystąpiły w nim:
– Zespół wokalny z Przedszkola w Lubojnie
– Zespół instrumentalny z SP Mykanów
– Zespół wokalny z SP Mykanów
– Kółko taneczne z SP Czarny Las
– Międzyszkolny Zespół Instrumentalny ze Szkół Podstawowych w: Wierzchowisku, Radostkowie, Czarnym Lesie i z Gimnazjum w Czarnym Lesie
– duet rodzinny (ojciec i syn) – zespół wokalno – instrumentalny
– Zespół Śpiewaczy „Mykanowianki” z GOK-u
– Zespół Śpiewaczy „Borowianki” z GOK-u
– Kapela Ludowa „Rybnianie” z GOK-u
– KTT „Zorba” z GOK-u

Komentarze są wyłączone.